Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Aanpassingen in provinciale beleidsregels intern en extern salderen

Geplaatst: 30/06/2020 


Provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen aangepast. De wijzigingen houden verband met de referentiesituatie, de warme sanering varkenshouderijen en het stikstofregistratiesysteem. De bestaande beleidsregels hadden in de praktijk enkele onbedoelde effecten. Met deze aanpassingen worden deze effecten opgeheven.

In bepaalde gevallen wordt intern salderen mogelijk, ook al is de bestaande bebouwing al gesloopt. Voorwaarde is een rechtstreeks verband tussen de beëindiging van een activiteit en het voornemen voor een nieuwe activiteit op de betreffende locatie. Vooral woningbouwprojecten stuitten op de bepaling in de beleidsregels, dat intern salderen alleen kan als de bestaande bebouwing nog niet is gesloopt. Dit onbedoelde effect wordt nu gerepareerd.

Deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen kunnen eenmalig maximaal 15% stikstofruimte houden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten, niet zijnde intensieve veehouderij. Dit biedt deze ondernemers toekomstperspectief.

De beleidsregels voor het intern en extern salderen worden aangevuld met een artikel over het stikstofregistratiesysteem, waarin onder andere wordt bepaald dat de provincies uitgaan van volledige aanvragen om voor prioritering voor stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem in aanmerking te komen.

De Provinciale Beleidsregels intern en extern salderen zijn te raadplegen via de website van BIJ12.

bron: BIJ12, 26/06/2020