Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Toch besmetting van coronavirus van nerts op mens

Geplaatst: 20/05/2020 


Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten uit het lopende onderzoek naar Covid-19 besmettingen op nertsenbedrijven, is het aannemelijk dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. Ook blijkt uit het betreffende onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. Op basis van deze laatste inzichten nemen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal maatregelen.

Het virus dat COVID-19 veroorzaakt muteert relatief snel. Deze veranderingen in de genetische code kunnen worden gevolgd. Door de genetische codes van het virus van verschillende dieren en mensen met elkaar te vergelijken kan een stamboom worden gemaakt en kan een beeld worden gekregen over de manier waarop mensen en dieren in tijd en plaats zijn besmet. Dit type onderzoek is ook gedaan bij besmette nertsen en mensen. Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden.

Eén medewerker door nertsen besmet
Op basis van de onderlinge vergelijking en de plaats van het virus in de stamboom, is de conclusie op grond van dit onderzoek, dat het aannemelijk is dat één medewerker van een besmet nertsenbedrijf door nertsen is besmet. Om dit nader te kunnen duiden brengen de onderzoekers momenteel de ‘genetische stamboom’ van besmette mensen uit de omgeving van het betreffende besmette nertsenbedrijf nog verder in kaart om op deze wijze een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen.

Risico buiten stallen verwaarloosbaar
Het RIVM heeft aangegeven dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is. Deze risicobeoordeling deed het RIVM eerder op basis van het feit dat uit het onderzoek bleek dat alle lucht- en stofmonsters buiten de stal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.

Alle bedrijven gescreend
Op basis van de nieuwe inzichten neemt het kabinet een aantal maatregelen bovenop de maatregelen die al ingevoerd zijn. De screening van nertsenbedrijven op antistoffen bij de nertsen wordt uitgebreid naar alle nertsenbedrijven in Nederland en wordt verplicht. In het belang van de gezondheid van de medewerkers op nertsenbedrijven is het belangrijk om de situatie van alle nertsenbedrijven in beeld te krijgen. De NVWA coördineert deze screening. Wanneer bij een bedrijf een besmetting wordt vastgesteld gelden dezelfde maatregelen als op de andere besmette bedrijven en krijgen medewerkers het advies om beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens hun werk. Ook geldt er een bezoekersverbod in stallen van de besmette bedrijven.

Meldplicht wordt uitgebreid
Minister Schouten heeft eerder al een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Deze meldplicht wordt uitgebreid. Dat betekent dat alle symptomen die kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting bij nertsen gemeld moeten worden bij de NVWA. Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen, is al eerder de maatregel genomen dat de dieren en de mest een besmet bedrijf niet mogen verlaten.

Boerderijkatten
Uit het lopende onderzoek blijkt dat virussen op 2 van de besmette nertsenbedrijven veel op elkaar lijken. Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Omdat op een van de besmette bedrijven bij 3 van de 11 boerderijkatten antistoffen tegen het virus is aangetoond, is het van belang om ook de rol van boerderijkatten bij potentiële virusoverdracht tussen bedrijven verder te onderzoeken. Boerderijkatten zijn katten die leven op het erf en niet gesocialiseerd zijn. Lopende dit onderzoek is het advies aan besmette nertsenbedrijven ervoor te zorgen dat katten het bedrijfsterrein niet kunnen binnenkomen of verlaten.

bron: Ministerie van LNV, 19/05/2020

Makkelijk op de hoogte blijven

Onze gratis nieuwsbrief verschijnt op woensdag- en vrijdagmiddag. Je ziet dan de laatste nieuwsartikelen, vacatures en evenementen.

Aanmelden voor nieuwsbrief