Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

LTO vakgroep Melkveehouderij ziet kleine winstpunten in mestbeleidsvoorstellen van Schouten

Geplaatst: 19/05/2020 


Maandag 18 mei informeerde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer welke maatregelen zij in het kader van mestbeleid wil nemen. De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland ziet daarin enkele stapjes in de goede richting, maar de vakgroep vindt dat er grotere en meer structurele veranderingen nodig zijn.

De LTO-vakgroep is blij met de vrijstelling van afroming bij het leasen tot 100 kilogram aan fosfaatrechten, het van tafel vegen van verplichte rijenbemesting bij mais en het opschalen van het aantal deelnemers in de pilot Bedrijfsspecifieke Excretie Stikstof uit Dierlijke Mest.

De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft bij introductie van het fosfaatrechtenstelsel gepleit voor een volledige vrijstelling van afroming bij lease. De ruimte die Schouten wil bieden geeft melkveehouders meer flexibiliteit om de fosfaatplanning jaarlijks rond te krijgen. De vakgroep vindt wel dat de vorm waarin dit nu wordt gegoten, nog wel moeten worden beoordeeld op de gewenste effectiviteit.

Daarnaast wordt deze vrijstelling pas geïntroduceerd op het moment dat het aantal fosfaatrechten onder het productieplafond zit. Dit moet worden gerealiseerd door de afroming op de handel van fosfaatrechten. Omdat dit niet zo snel gaat als verwacht, is het echter nog maar de vraag wanneer de sector ook daadwerkelijk gebruik kan gaan maken van de vrijstelling.

De vakgroep is blij dat de verplichte rijenbemesting in maïs op zand- en lössgronden wordt losgelaten, maar is kritisch over het feit dat drijfmest op percelen waar mais wordt geteeld pas vanaf 1 april wordt toegestaan. Het is volgens LTO niet praktisch dat boeren al vóór 1 februari moeten melden waar ze mais gaan telen.

bron: LTO Nederland, 19/05/2020

Makkelijk op de hoogte blijven

Onze gratis nieuwsbrief verschijnt op woensdag- en vrijdagmiddag. Je ziet dan de laatste nieuwsartikelen, vacatures en evenementen.

Aanmelden voor nieuwsbrief