Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest wordt verruimd

Geplaatst: 19/05/2020 


Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil ruimte bieden voor uitbreiding van de pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest. In het actieprogramma is ruimte voor uitbreiding van deze pilot tot maximaal 50 bedrijven en de minister wil deze pilot-ruimte in 2020 verdelen. Dat meldt zij aan de Tweede Kamer.

Voor de uitbreiding van de pilot gelden binnen het kader van de Meststoffenwet een aantal voorwaarden, waaronder dat de ammoniakemissie op bedrijfsniveau niet mag toenemen en dat de waterkwaliteit gemonitord moet worden conform de methodiek van het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid.

De pilot Bedrijfsspecifieke Excretie met Stikstof uit kunstmest wordt stopgezet. De onderzoeksvragen betreffende deze pilot zijn de afgelopen jaren beantwoord en de inzet van extra kunstmest past niet in de visie gericht op kringlooplandbouw van Schouten, waarbij ze juist het gebruik van kunstmest wil verminderen.

bron: Ministerie van LNV, 18/05/2020

Makkelijk op de hoogte blijven

Onze gratis nieuwsbrief verschijnt op woensdag- en vrijdagmiddag. Je ziet dan de laatste nieuwsartikelen, vacatures en evenementen.

Aanmelden voor nieuwsbrief