Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

Mengvoederafzet krimpt in 2019 met 1,7%

Geplaatst: 15/05/2020 


De Nederlandse mengvoederafzet is in 2019 met 1,7% afgenomen naar ruim 11,9 miljoen ton. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse vereniging voor de diervoederindustrie Nevedi. De afzet van mengvoeders voor rundvee daalde met 0,5% tot 4,14 miljoen ton. In afzet van van mengvoer voor varkens was er een krimp van 2% tot iets minder dan 4,33 miljoen ton. De pluimveesector nam bijna 3,03 miljoen ton mengvoer af, ruim 3,3% minder dan in 2018.

In aantal dieren was er in 2019 een krimp van 3% in de Nederlandse rundveestapel. Deze ontwikkeling is minder sterk zichtbaar in de afzet van mengvoer. De inschatting is, dat melkvee meer krachtvoer krijgt per dier om een hoge productie te houden. Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat de meitelling een momentopname is en de voeromzet wordt gemeten over het gehele jaar. Eind 2019 was het aantal melkkoeien hoger dan in mei.

Het aantal varkens dat in Nederland wordt gehouden is door de hoge varkensprijs vanwege tekorten in Azië minder afgenomen dan voorheen werd verwacht. De krimp in mengvoerafzet in deze sector kan mogelijk worden verklaard door het feit dat de bedrijven die stoppen relatief veel mengvoer gebruiken en minder dan gemiddeld werken met enkelvoudige droge en vochtrijke voeders.

In de pluimveehouderij was er qua dieraantallen een krimp in de legpluimveestapel, wat zich heeft vertaald in een lagere afzet van mengvoer. Dit heeft te maken met de lagere prijzen voor eieren. Bij vleeskuikens is de marktsituatie minder ongunstig en daar is dan ook sprake van een geringere afname.

Bij de bepaling van de jaarafzet gebruikt Nevedi gegevens van de leden. Zij vertegenwoordigen samen circa 95% van de totale mengvoederafzet in Nederland. Hoe de afzet van mengvoer zich in 2020 zal ontwikkelen is lastig in te schatten door de COVID-19 uitbraak. Op basis van de huidige inzichten denkt Nevedi dat de ingezette licht dalende trend zich voort zal zetten.

bron: Nevedi, 15/05/2020

Makkelijk op de hoogte blijven

Onze gratis nieuwsbrief verschijnt op woensdag- en vrijdagmiddag. Je ziet dan de laatste nieuwsartikelen, vacatures en evenementen.

Aanmelden voor nieuwsbrief