Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

ma 13 jul

Provincies en rijk maken afspraken over stikstof, extern salderen en natuurherstel

Nieuw future farming instituut gepland op Brightlands Campus Greenport Venlo

Delphy oogst eerste basilicum uit Vertical Farm

Zes op tien boeren staat achter protestacties

NAK kan toch nacontrole van pootaardappelen uitvoeren in 2020

Inmiddels 23 nertsenbedrijven in Nederland besmet met SARS-CoV-2

Voorstel voor Duurzame Polder tussen Den Bosch en Oss afgerond

Europese Rekenkamer onderzoekt duurzaamheid van watergebruik in de landbouw

Europese Rekenkamer: 'Bescherming van wilde bestuivers schiet tekort'

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

Plukon Food Group neemt CFG in Nijkerk over

CBL wil met boerenorganisaties een Voedselcollectief oprichten

Kabinet scherpt maatregelen aan na nieuwe besmettingen nertsenbedrijven

Geen SARS-CoV-2 gevonden bij konijnenbedrijven

FUMO gaat biovergisters met gasdetectiecamera controleren

Genetische onderzoek biedt inzicht in Mycoplasma gallisepticum bij pluimvee

Verkenning naar gietwatervoorziening Westland afgerond

Jeroen van Maanen wordt bestuurslid van NMV

Ctgb publiceert gewijzigde RUB-lijst

vr 10 jul

PBL geeft eind augustus uitsluitsel over krachtvoermaatregel

Veiligheidsregio dringt aan op preventieve ruiming van Brabantse nertsenhouderijen

Nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 bij twee nertsenbedrijven

Provincie Noord-Brabant past Interim Omgevingsverordening aan

Agractie roept bij CBL op tot verhoging van de melkprijs

Jumpstart heeft in Biogas Plus een derde partner

CZAV wordt volledig eigenaar van Cebeco Granen

Impact van mycotoxines is bij pluimvee lastig vast te stellen

Nieuw serotype van infectieuze bronchitisvirus bij legpluimvee

Chemische additieven meest effectief bij aanpak biofilm

Boeren blokkeren distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle

Handzame nitraatmeter voor de glastuinbouw in ontwikkeling

Provincie Zeeland verleent subsidie aan Biobased Innovation Garden Rusthoeve

Academische leergang Innovation Management Horticulture in World Horti Center

Eerste noodpakket vanwege corona bereikte 3 miljoen werkenden

Informatiepakket voor reinigen aardappelbewaarschuur van resten chloorprofam

Voucherregeling Kennisondersteuning Agro&Food in Overijssel

Zeven alternatieve voermaatregelen aangedragen vanuit de sector

Provincie Noord-Brabant koopt grond voor economische ontwikkeling Protix

Vee&Logistiek Nederland past reisjournaal aan op nieuwe transporteisen

do 9 jul

Tuinders in West-Brabant willen restwarmte en CO2 van SUEZ gaan betrekken

Milk Trading Company realiseerde toeslag van 2,44 euro per 100 kilo melk

Stichting Stikstofclaim start procedure tegen krachtvoermaatregel

Biologische fruitteler kan van ervaringen van collega's leren

ACM biedt meer ruimte voor samenwerking tussen bedrijven om klimaatdoelen te halen

Biotechnologiebedrijf in Singapore produceert melk in een laboratorium

Bedrijven gezocht voor project ‘Tuinbouw als Tussenjaar’

Nog geen sterke groeireductie na lagere CO2-dosering in teelt van tomaat

Natuurmonumenten: 'Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering'

Waddenfonds steunt campagne om Texels schapenvlees bekender te maken

Kippers Voeders laat voer produceren bij Coöperatie De Valk Wekerom en Coops

1
...