Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

vr 26 feb

Problemen met virusbesmettingen in pootaardappelen nemen toe

Twijfels over juridische houdbaarheid van Vlaamse stikstofbeleid

McCain wil 1500 hectare extra fritesaardappelen contracteren

Tineke de Vries portefeuillehouder Bodem & Water LTO Nederland

Veelbelovende resultaten met inzet van Orius roofwantsen in de sierteelt

NVWA had exportvergunning voor runderen niet mogen weigeren

Wisselkoersen drukken de omzet van landbouwdivisie BASF in 2020

Ruimte voor extra deelnemers in pilot 'Kunstmestvrije Achterhoek'

Alleen locatiegegevens van PAS-melders openbaar

Neurologische vorm van rhinopneumonie in Ede 

Bayer wil het onderdeel Environmental Science afstoten

Omzet van 18,84 miljard euro voor Bayer Crop Science in 2020

Door Nederland trekkende wolf legaal geschoten in Frankrijk

BIJ12 en het RIVM peilen gebruikerservaringen met AERIUS Calculator

Avebe werkt aan verlaging van het watergebruik

Na 2 weken ruim 45.000 aanvragen voor vierde periode NOW

Plantenkwekerij in Haaren plaatst zonnepanelen op waterbassin

Tijdelijke vrijstelling voor Agrichem Asulam 2 in verschillende teelten

ECW Energy wil in 2022 vierde aardwarmtebron in gebied Agriport A7

Onderzoek naar Growcoon in hydroponic cultuur 

do 25 feb

Waterstoffabrieken mogelijk nieuwe warmtebron voor glastuinbouw

Greenyard zet 10,3% meer om in derde kwartaal van boekjaar 2020/2021

Regels voor gebruik azolen in bollenteelt aangescherpt

Zes subsidies voor nieuwe vleeskalverstalsystemen toegekend

Link tussen soort substraat en weerbaarheid tegen bodemziekten

Rechter moet opnieuw oordelen over plannen van geitenhouder uit Hurwenen

Nieuwe co-vergister in Sterksel levert groen gas aan het gasnet

Ctgb laat 5 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toe

Benchmark en sortimentsvergelijking Poinsettia

Multi-site systeem in varkenshouderij wint ook in Nederland terrein

'Sorghum past in het rantsoen van melkgeiten'

Overslag van agribulk in Rotterdamse haven steeg met 4,8% in 2020

SPNA zoekt partners voor instapproeven

Restwater gelekt bij fabriek van FrieslandCampina in Bedum

LTO tevreden over akkoord Stichting Geborgde Dierenartsen en ZuivelNL

NMV neemt niet meer deel aan overleg over stikstofdossier met ministerie

Vier bedrijven zetten samen joint venture Hortilogics op

Rietproef Lauwersmeer start 27 februari

Negatief saldo zeugen door sterk gedaalde biggenprijs

Saldo vleesvarkens verder gedaald door lage opbrengstprijzen

wo 24 feb

'In AERIUS zitten ook locaties waar stikstofgevoeligheid is aangenomen'

Experiment met klei op veen in Krimpenerwaard

Elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2020 met 40%

Saldo leghennen gehalveerd door lagere eierprijzen 

Onderzoek naar verwerking eiwitrijke reststromen in diervoeders

Nog individueel bezwaar mogelijk tegen openbaring gegevens PAS-melders

Preventieve technologie voor brandveilige stallen

Nieuw varkensstalconcept moet resulteren in lagere mestafzetkosten

Toetsingsmoment in AERIUS is bepalend bij intern salderen

Activiteit van knutten sterk bepalend in overdracht van blauwtong

1
...