Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Nieuwsfilter

Zoek nieuws op de trefwoorden...


in de periode:

  t/m  

vr 14 mei

Fiscale klimaat- en calamiteitenreserve maakt agrarisch bedrijf weerbaarder

Extern salderen stikstof wordt nog maar zeer beperkt toegepast

VGB zet overleg met FloraHolland over Floriday, Floriway en Floripay stop

Geschiktheid grasland voor weidevogelbeheer gemonitord met een drone

Publicaties over moleculaire routes die plantenvorm aanpassen aan warmte

'Overheidsbestuurders in Groningen dupeerden boeren bij de handel in grond'

Studiegroep doet voorstellen voor ruimtelijke inrichting landelijk gebied

Biologisch bedrijf kiest voor planten in plaats van zaaien van voederbieten

Dairy Campus experimenteert met indikken van melk

Steun voor 3 amendementen van Partij voor de Dieren in Wet Dieren

Tweede Kamer wil snellere Europese toelating van biologische middelen

Tweede Kamer wil agrarisch praktijktoets bij nieuwe wetsvoorstellen

'Kuub water voor verdunnen van rundveedrijfmest mag tot 5 euro kosten'

Afzet van onbewerkte varkensmest verloopt goed

Vlaamse overheid wil eisen aan mestzakken aanscherpen

Joost Kos nieuwe directeur veredeling & ontwikkeling bij Van Zanten Breeding

Gebiedsdata stikstof in Overijssel staan online

Farmel zet klankbordgroep van melkveehouders op

Sinds 2017 is geitenstapel in Gelderland nog flink toegenomen

Gemeten overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen zijn afgenomen

wo 12 mei

Hogere omzet en winst voor Topigs Norsvin over 2020

Vanaf 2008 werd voor 2,4 miljard euro SDE toegekend aan mestvergisting

Naktuinbouw steunt Oekra√Įne bij versterken kwekersrechtsysteem

CBS lanceert dashboard bedrijven voor ondernemers

Lichte stijging van de omzet voor DeltaMilk in 2020

DBG BioEnergy wil groen gas of Bio-LNG produceren in Moerdijk

Geen MIA voor investering in verwerking van digestaat na co-vergisting

Melkveehouders uit veenweiden rond Woerden zien genoeg kansen

Ministerie van LNV steunt 9 projecten gericht op verwerken van mest

NVWA toont lijst van toegelaten ontsmettingsmiddelen voor vervoermiddelen

Friese boeren laten strook gras volledig met rust voor weidevogels

Molybdeen is van invloed op koperabsorptie door melkvee

Onderzoek naar een lokale veiling naast landelijk veilen bij FloraHolland

Risico om bodemvervuiling bij aanleg bodemenergiesystemen

Bloembollenkweker ontwerpt zelf een luchtwasser

GlobalG.A.P. maakt van GGN een universeel en categorieoverschrijdend label

Onderzoek naar waarde van schermdoek met hoge Hortiscatter

Ontwikkeling Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw in gang gezet

LTO Noord: 'Netbeheer frustreert agrarische energietransitie'

Eerste keurmeester APK 3 gediplomeerd

di 11 mei

Minister Schouten biedt PAS-melder vergoeding voor kosten

NEPG houdt rekening met krimp van aardappelareaal met 3 tot 5%

Mestverwerking zorgt voor minder ziekteverwerkkers en residuen in mest

Satelliet helpt melkveehouders bij bepalen ideale maaimoment

Ctgb liet 123 nieuwe bestrijdingsmiddelen toe in 2020

'Ook melkveehouder zoekt uitbreidingskansen via aankoop van ander bedrijf'

Kansen voor meer samenwerking in Brabantse en Limburgse tuinbouw

Brabants netwerk 'Goed Boeren' groeit naar 30 leden

Vorderingen in ontwikkeling van vaccin tegen Afrikaanse varkenspest

Greenpeace gaat Nederlandse stikstofbeleid aanvechten

1
...