Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Hoorzitting Maatlat voor duurzame paardenstallen

14/07/2021 14:00 u  | Online


SMK heeft conceptcriteria opgesteld voor een nieuwe Maatlat voor duurzame paardenstallen en organiseert daarvoor op 14 juli a.s. een openbare hoorzitting. Wij vragen belangstellenden om hun reactie te geven op deze conceptcriteria. De inbreng van deze openbare inspraakronde wordt meegewogen bij de vaststelling van het certificatieschema door het  College van Deskundigen Dierlijk. Dit SMK College is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en besluitvorming van certificatieschema’s voor duurzamere producten en diensten in dierlijke sectoren.

Thema’s
Om dit keurmerk van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) te behalen moet bedrijfsmatige paardenhouderij voldoen aan de criteria die voor het dierverblijf zijn opgesteld. Dit kan gaan om individuele binnenhuisvesting, maar ook om groepshuisvesting binnen en buiten. De conceptcriteria voor paardenstallen bestaan uit keuzemaatregelen op de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Aanmelding hoorzitting
Tijdens de openbare hoorzitting kunnen belangstellenden vragen stellen en opmerkingen inbrengen over de conceptcriteria van het certificatieschema. De hoorzitting vindt plaats op:

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het antwoordformulier. Hierop kan ook worden aangegeven dat geïnteresseerden niet aanwezig willenzijn, en alleen de conceptcriteria willen ontvangen. Zij kunnen dan schriftelijk reageren. 
Aanmelding graag vóór 5 juli, dan worden de concept criteria voor de bijeenkomst verstuurd.

Lees ook het nieuwbericht over de ontwikkeling van deze Maatlat voor duurzame paardenstallen

https://www.maatlatduurzameveehouderij.nl 

Organisatie: SMK