Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Cursus Ecologisch groenbeheer

14/10/2021 09:30–17:00 u  | Amersfoort


Hoe ontwikkel je structuurrijk, bloemrijk en aantrekkelijk groen voor planten, dieren en mensen? Deze cursus is gericht op groen in de bebouwde omgeving. U krijgt inzicht in de kansen en knelpunten van een op natuurwaarden gericht groenbeheer.

Na deze cursus heeft u:

  • Zicht op ecologische factoren die natuurkwaliteit bepalen, ook in bebouwd gebied
  • Kennis van de belangrijkste ecologische uitgangspunten voor beheer
  • Inzicht in omvormingsbeheer en instandhoudingsbeheer
  • Inzicht in de do’s en dont’s in ecologisch groenbeheer
  • Een beeld van de gewenste communicatie rond ecologisch groenbeheer

Waarom ecologisch groenbeheer?

Ecologisch groenbeheer is goed voor natuurwaarden en kan bijdragen aan de leefbaarheid en een gevarieerd beeld van het groen in stad en dorp. Goed gekozen kan het zelfs kosten besparen. Daarbij gaat het om beheer van parken, bermen en andere groengebieden in bebouwd gebied en aan de stadsrand. Deze cursus geeft de voordelen en mogelijkheden aan. Ook worden veel voorbeelden getoond. Daarbij is er ook aandacht voor organisatie en communicatie.

De uitgangspunten

Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op achtergronden. Er wordt beknopt ingegaan op de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarde en biodiversiteit bepalen. Ook ruimtelijke samenhang kan daarbij belangrijk zijn. Krijg zicht op hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er liggen. Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in goedkoper beheer.

Omvormingsbeheer

Hoe gaat omvorming van regulier beheer naar ecologisch beheer in zijn werk? Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe ontwikkel je mooie bosranden? Is minder maaien in oevers altijd beter? Hoe voorkom je verruiging? Altijd maar verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de veelal gewenste bloemrijke vegetaties in bermen of graslanden worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer goede keuzen te maken.

Instandhoudingsbeheer

Als een perceel of gebied al mooi gevarieerd is, moet dat zo blijven. In de huidige tijd van verdroging en vermesting kan dat een lastige uitdaging zijn. Verruiging en verbossing liggen op de loer bij te extensief beheer, gebrek aan kruiden bij te intensief beheer. Hoe stuur je hierin binnen je eigen gebieden?

De praktijk van ecologisch groenbeheer

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met alle informatie in een algemene of uw eigen casus.

Locatie: nog niet bekend

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06-112 923 87
E-mail: infonaturionl