Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Cursus Basiskwaliteit Natuur realiseren

06/07/2021  | Zeist


De biodiversiteit gaat in Nederland nog steeds achteruit. Zelfs algemene soorten hebben het moeilijk. Het is daarom belangrijk om te streven naar een basiskwaliteit voor natuur: een minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen. Dit kan alleen door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt ook onderkend door de Tweede Kamer, is de inzet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsplan onder de Omgevingswet. Deze cursus biedt kennis en geeft praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Basiskwaliteit natuur

Insecten verdwijnen en huismussen en grutto’s staan op de Rode Lijst. (Eens) algemene natuurtypen en soorten algemeen houden vormt tegenwoordig een flinke uitdaging. Maatregelen die slechts één bedreiging aanpakken werken niet. Daarom moet breed worden ingezet om een basiskwaliteit voor natuur te realiseren, met aandacht voor milieufactoren, inrichting en beheer. Met alleen de beschermde natuurgebieden redden we het namelijk niet. Zoals ook verwoord in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, is dit een taak van het hele maatschappelijke veld. Ga hiermee aan de slag of gebruik basiskwaliteit voor natuur om richting te geven aan het proces voor de omgevingsvisies of bij andere initiatieven. Deze cursus legt de achtergronden uit en laat zien aan welke knoppen gedraaid moet worden om een basiskwaliteit voor natuur te herstellen.

Proces en communicatie

Basiskwaliteit kan het beste worden bereikt via een gebiedsproces, om zoveel mogelijk partijen te betrekken. Dit kan in een regio of streek (door Provincies in gang gezet), een gemeente (in het kader van de Omgevingsvisie bijvoorbeeld) of in een specifieke polder, gebied, bedrijventerrein of woonwijk (door de eigenaren, Agrarische Natuur Vereniging of een bewoners platvorm). De cursus gaat in op de aanpak, kansen en knelpunten van zo’n gebiedsproces.

Tools en maatregelen

Ook wordt ingegaan op de inhoud, om te leren met welke tools en welke maatregelen specifieke doelen bereikt kunnen worden. Van algemene maatregelen waar niemand spijt van hoeft te krijgen, tot maatwerk oplossingen die in specifieke situaties een meerwaarde opleveren. Ook communicatie en monitoring komen aan bod.

Ga zelf aan de slag

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen of een algemene casus en vertaalt u de opgedane kennis naar de praktijk. Tenslotte heeft u de mogelijkheid een paar maanden na de cursus een terugkomdag te bezoeken (tegen een zeer geringe meerprijs), waar ervaringen worden uitgewisseld en een voorbeeldgebied wordt bezocht.

Organisatie: Naturio

Telefoon: 0628942047
E-mail: infonaturionl