Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Cursus Natuurgericht maaibeheer

25/11/2021 09:00–17:00 u  | Amersfoort


Maaibeheer is belangrijk, maar krijgt ook steeds meer kritiek. Graslanden, parken en bermen goed beheren? Op het juiste moment maaien? Deze cursus is gericht op zowel maaibeheer in natuurgebieden, als in de bebouwde omgeving. Kennis over maaimethode, frequentie en periode wordt verder uitgediept.

Maaien, gewenst of niet?

Zonder maaibeheer kunnen vegetaties snel veranderen. Niettemin groeit de kritiek op maaien, vooral tijdens de bloeiperiode. Voor zowel flora als fauna is voldoende maaien echter nodig, anders volgt verruiging. Het is daarom belangrijk de maaifrequentie, periode en methode aan te passen aan de situatie en de doelstelling.

Maatwerk

De aanpak van maaibeheer is veelal maatwerk, afhankelijk van de huidige vegetatie, het eindbeeld, de bodem, vocht, voedselrijkdom en nog veel meer. Deze cursus gaat in de op de praktijk, maar ook op de achtergronden. Welke factoren moeten allemaal een rol spelen in de keuzen voor het maaibeheer? Maar ook factoren als kosten en communicatie worden meegenomen.

Fasering

Steeds meer wordt fasering toegepast in het maaibeheer. Niet alles tegelijk, maar gespreid in ruimte en tijd maaien. Wat zijn daar de voordelen van? Zijn er ook nadelen? Welke aanpak is mogelijk. Zowel gericht op insecten als op weidevogels komt dit aan bod. Ook het nieuwe ‘sinusbeheer’ wordt hierin meegenomen.

Omvormingsbeheer versus instandhoudingsbeheer

Als de huidige vegetatie nog ver af staat van de doelstelling, is vaak ‘tijdelijk’ een ander beheer nodig. Veelal een intensiever omvormingsbeheer, bijvoorbeeld om te verschralen. Hoe bepaal je dat en waaruit bestaat zo’n beheer dan? Hoe beslis je dat de omvorming het doel bereikt heeft en over kan gaan in ‘regulier’ beheer, ofwel ‘instandhoudingsbeheer’? U leert werken met het boekje ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’ (Schippers, 2012).

De praktijk van ecologisch maaibeheer

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en het geleerde in de praktijk brengen.

Locatie: Fletcher Hotel Restaurant

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06-112 923 87
E-mail: infonaturionl