Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Cursus Ecologische kansen

30/09/2021 09:00–17:00 u  | Utrecht


Een kwaliteitsslag geven aan plannen en ontwerpen binnen de thema’s klimaatadaptatie, leefbaarheid en duurzaamheid is een zeer actuele uitdaging. Kiezen voor een natuurrijke aanpak met een hoge biodiversiteit biedt daarbij een grote meerwaarde. Leer in deze cursus kansen herkennen in bodems, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarden sturen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek te benutten en help onder andere de wilde bijen.

Leer natuurrijk groen te ontwikkelen

Steeds meer dringt het besef door dat groen niet altijd natuurrijk is. Er zijn grote verschillen in natuurwaarden en biodiversiteit tussen het ene groene gebied en het andere. Voor niet-ecologen biedt deze cursus ecologische (basis)kennis en belangrijke aanknopingspunten om te kijken waar mogelijkheden liggen voor het ontwikkelen van échte natuurwaarden in en rond bebouwd gebied. Na deze cursus heeft u een beeld van de kansen en knelpunten bij het realiseren van natuurrijk groen. Ook de architectonische kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol en komt aan bod. Zorg voor meer kleur in het groene palet en versterk daarmee ook voor mensen uw plannen en ontwerpen!

Ontdek de bepalende factoren bodem en water

Deze cursus biedt kennis over de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarden en biodiversiteit bepalen. Leer hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er zijn. Wat kan er bijvoorbeeld op droge zandgronden en wat zijn de voor- en nadelen van klei? Hoe zit het met de hydrologie? Welke gegevens zijn nodig? Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in een eenvoudigere realisatie en nog meer in het beheer. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor algemene randvoorwaarden en afstemming met andere disciplines.

Krijg inzicht om betere keuzen te maken

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als: hoe zit het nu met voedselrijkdom? Is minder voedsel beter of slechter? Overal verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de vaak gewenste bloemrijke vegetaties worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer waarop keuzes het beste gebaseerd kunnen worden.

De praktijk

Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en vertaalt u de nieuwe kennis naar uw eigen (praktijk)omgeving.

Locatie: Kasteel Oudaen

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06-112 923 87
E-mail: infonaturionl