Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Uw planner voor het hele jaar

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Praktijkdag Biodiversiteit en maaibeheer

03/09/2020  | Amersfoort


Biodiversiteit is belangrijk en staat steeds meer in de belangstelling. Hoe kan je deze vergroten met een goed beheer? De praktijk van goed maaibeheer in bermen, parken en graslanden staat centraal. U leert welk maaibeheer de biodiversiteit kan vergroten en discuteren over de praktijkmogelijkheden. Deze dag is gericht de openbare ruimte en natuurgebieden.

Bepalen uitgangssituatie

Er wordt eerst gekeken naar bodemtype, vochtigheid en historie van een gebied. Daarna volgt de samenstelling van de  huidige vegetatie. Dit wordt gedaan op basis van het algemene beeld, productiviteit en met hulp van enkele kenmerkende plantensoorten. We bepalen wat het huidige graslandtype is, naar wens in meer of minder detail. We vergelijken in het veld diverse graslandtypes met elkaar en bekijken kenmerkende soorten planten en dieren. Welke indicatieve soorten zijn er al aanwezig?

Bepalen doelstelling

Daarna kijken we naar de doelstelling van het maaibeheer in het algemeen en van de plek specifiek. Met het huidige graslandtype, de bodem, vocht en voedselrijkdom bepalen we welke graslandtypes er zouden kunnen groeien. Welke gids-, doel- of ambassadeurssoorten kunnen we gebruiken?

Welk beheer

Door de frequentie en het tijdstip van maaien slim te bepalen, kan het gewenste graslandtype bereikt worden. Hoe vaak moet er gemaaid worden, in welke week en met welke machine? Hoe ga je om met gefaseerd maaien en is sinusmaaien een optie? Hierbij komt ook communicatie aan bod.

Wat kan je met je maaisel doen? Is maaisel een afvalstof of een grondstof? Welke kosten zijn hier mee gemoeid en kan daarop bespaard worden?

Om het gewenste graslandtype sneller of optimaler te krijgen, is het mogelijk om door te zaaien met een goed afgestemd zaadmengsel. Wanneer is dit gewenst en mogelijk en welk zaadmengsel kunnen we dan het best gebruiken?

Evaluatie en bijsturen

Tenslotte wordt besproken hoe snel veranderingen te verwachten zijn. Er wordt gediscuteerd over hoe het maaibeheer het beste geëvalueerd en bijgestuurd kan worden. Hoe organiseer je dat? Ga je de vegetatie monitoren of juist de fauna? Of wordt gekeken naar de ontwikkeling van biotopen in het algemeen? Kortom een praktijkdag die alle aspecten belicht.

Locatie: Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort

Organisatie: Naturio

Telefoon: 06-112 923 87
E-mail: infonaturionl