Fovorieten
Gebruikersmenu

Login Nieuwsarchief

wachtwoord vergeten?

Ontwerp uw dag

Agendafilter

Zoek evenement op de trefwoorden...

Sector

in de periode:

  t/m  

Cursus Ecologische monitoring

08/02/2022 - 15/04/2021  | Eindhoven


Hoe onderzoek je op een goede en praktische manier de natuurwaarden of biodiversiteit? Het evalueren van natuurdoelen kan op allerlei niveaus wenselijk zijn, van nieuw maaibeheer tot zicht hebben op uw gemeente als geheel. Wat voor monitoring bestaat al? Kan hiervan gebruik gemaakt worden? Deze cursus belicht alle facetten.

Doelgerichte en haalbare monitoring

In de cursus wordt ingegaan op de kansen en mogelijke problemen die spelen bij ecologische monitoring. Monitoring van beleid, flora, fauna, beheer, landschappen en alles wat daarmee samen hangt. Alles monitoren is niet haalbaar, niets monitoren is ongewenst. Welke keuzen maak je? Wat is het meest effectief en efficiënt? Welke vragen moeten beantwoord worden en op welke termijn?

Monitoringsmethoden

Er moet vooral gekozen worden voor de te onderzoeken parameters, meestal vooral de soortgroepen, maar ook waterstanden, uitgevoerde maatregelen of aantallen recreanten kunnen bijvoorbeeld worden meegenomen. Dit hangt sterk samen met de doelstelling. Ook de frequentie van monitoring speelt een grote rol. Zowel het aantal onderzoeksronden per jaar, als het aantal jaren tussen de afzonderlijke onderzoeken. Tenslotte natuurlijk de methode per soortgroep. Voor sommige soortgroepen heel voor de hand liggend, voor andere niet. Allemaal keuzen die goed doordacht moeten worden gemaakt afhankelijk van de vraagstelling, het budget en de mogelijkheden.

Wettelijk verplichte monitoring

Als het verplichte monitoring in het kader van de natuurwetgeving betreft, spelen juridische factoren een rol. Dan vallen keuzen vaak anders uit dan bij monitoring van bijvoorbeeld ecologisch beheer. Al deze situaties komen aan bod in de cursus.

De organisatie en communicatie

Ook de organisatie van monitoring komt uitgebreid aan bod. Inzet van vrijwilligers kan heel interessant zijn, maar heeft specifieke voor- en nadelen. Tenslotte mag de communicatie niet uit het oog verloren worden. In alle fasen van de monitoring zijn hier belangrijke leerpunten.

Monitoring in uw werk

In de cursus gaat u aan de slag om voor een fictieve casus of uw eigen situatie een opzet te maken van een monitoringprogramma.

Informatie en aanmelden 

https://www.naturio.nl/ecologische-monitoring/ 

Organisatie: Naturio

Telefoon: 0611292387
E-mail: infonaturionl